ปั้นหนองคายเป็นไฮเทคซิตี้กสทช.นำร่องลงทุนโทรคมนาคมเต็มชุด เชื่อมลาว-กระตุ้นท่องเที่ยวอาเซียน

ปั้นหนองคายเป็นไฮเทคซิตี้กสทช.นำร่องลงทุนโทรคมนาคมเต็มชุด เชื่อมลาว-กระตุ้นท่องเที่ยวอาเซียน

 

          โพสต์ทูเดย์ กสทช.ประกาศยกระดับหนองคายเป็นเมืองไฮเทค เชื่อมสปป.ลาว กระตุ้นท่องเที่ยวรับอาเซียน

          พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า

          ได้เดินหน้าโครงการขยายโครงข่ายบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง (ยูเอสโอ) ในพื้นที่ จ.หนองคาย ให้ครอบคลุม หลังจาก บริษัท ทีโอที เป็นผู้ชนะราคาการให้บริการ

          กสทช.มีเป้าหมายยกระดับ จ.หนองคายให้มีบริการโทรคมนาคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทั้งจังหวัด เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา จ.หนองคาย ให้เตรียมพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

          ทั้งนี้ โครงการยูเอสโอจะเปิดให้บริการนำร่องในพื้นที่ จ.หนองคาย และพิษณุโลกมูลค่า 441 ล้านบาท จัดอยู่ในแผนเพื่อพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมระยะเวลา5 ปี ตั้งแต่ปี2555-2559 แบ่งเป็นการลงทุนด้านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทการลงทุนบริการด้านเสียง 2,000 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการ2,000 ล้านบาท

          โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญที่จะขยายโครงข่ายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่า 80% เชื่อมต่อโครงข่ายไปยังโรงเรียนอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

          ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากบริษัท ทีโอที เป็นผู้ชนะโครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งระบบและเปิดให้ประชาชนใน จ.หนองคาย ใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557

          นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผวจ.หนองคายกล่าวว่า การที่ กสทช.ได้คัดเลือกให้ จ.หนองคาย เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของโครงการยูเอสโอครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา จ.หนองคาย ทั้งในแง่การศึกษา การใช้ชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้การท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาโครงข่ายการสื่อสารที่ไม่ครอบคลุมเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารของนักท่องเที่ยวอย่างมาก

          ปัจจุบัน จ.หนองคาย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสปป.ลาว และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 7 ของโลก จากการสำรวจของนิตยสาร Modern Maturity และมีชื่อเสียงในการชมบั้งไฟพญานาค

          ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานคลังจ.หนองคาย พบว่า ในปี 2556 มีจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองกว่า 4.77 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้า 8.53% ขณะที่ในเดือน ม.ค. 2557 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 4.86 แสนคน เพิ่มขึ้น 10.14% ส่วนเดือน ก.พ. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 แสนคน เพิ่มขึ้น 2.82%