คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ทีโอทีคว้างาน

นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทีโอที เป็นผู้ชนะประมูลในโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึงวงเงินรวม 441 ล้านบาท ใน 2 จังหวัดนำร่องได้แก่ จ.พิษณุโลก และหนองคาย ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีนโยบายต้องการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง