CAT บริการเชื่อมโยงพม่าสู่ทั่วโลกพร้อมรองรับกลุ่มธุรกิจใหม่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมพัฒนาระบบโครงข่ายรองรับตลาดใหม่ เปิดจุด ให้บริการ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายประสิทธิภาพสูง พร้อมให้บริการภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ เชื่อมโยงไทย-พม่า ภูมิภาคอินโดไชน่าและทั่วโลก เปิดตัวในงานประชุม Carriers  World Asia 2014

          นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ  CAT เปิดเผยว่า จุดให้บริการที่เราติดตั้ง ณ กรุงย่างกุ้ง นับเป็นรายแรกในเมืองไทย โดยติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายประสิทธิภาพสูง เชื่อมโยงวงจรให้บริการระหว่างไทย-พม่าทั้งระบบโครงข่ายภาคพื้นดินผ่านบริเวณชายแดน เมืองเมียวดี เข้ามาทางแม่สอด

          จ.ตาก และระบบเคเบิลใต้น้ำจากเมือง มัณฑะเลย์ ตรงเข้าสู่ประเทศไทยที่ จ.สตูล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อตรงไปยังประเทศในภูมิภาคอินโดไชน่าด้วยโครงข่ายภาคพื้นดินตามแนวชายแดน หรือประเทศอื่นๆทั่วโลกผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่  CAT เป็นผู้ลงทุนอีกหลายระบบ การติดตั้งจุดให้บริการในพม่านับเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการสื่อสารข้อมูลในพม่าได้อย่างเต็มศักยภาพกับ ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในช่วงที่มีการขยายธุรกิจเข้าไป ยังพม่า เรามองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้วางระบบโปรเทคชั่นบนโครงข่ายที่ต่างกันทั้งบนบกและใต้น้ำ เพื่อปกป้องธุรกิจของผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง"

          จากงานประชุมผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมภูมิภาคเอเชียหรือCarriers  World  Asia 2014 ครั้งที่ 16 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งในภูมิภาคเอเชีย และจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเสวนาในด้านที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมทั้งแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยแนวทางของการพัฒนาระบบโครงข่ายให้เป็นโกลบอลแพลตฟอร์ม ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน หรือโลกาภิวัฒน์

          โดยผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาระบบโครงข่ายของตนเอง ทั้งการลงทุนจัดสร้าง การใช้โครงข่ายร่วมกับผู้ประกอบการพันธมิตรในรูปแบบเน็ตเวิร์กทูเน็ตเวิร์ก และการเชื่อมต่อโครงข่ายเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ก ทำให้สามารถให้บริการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจในระดับภูมิภาค และระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในงานประชุมดังกล่าว นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงการเปิดงาน ในหัวข้อ "Spotlight on Thailand" และคุณอุบลพรรณ ชื่นชมผู้จัดการฝ่ายขายผู้ประกอบการ ได้ร่วมเสวนาในเรื่องของการวางรูปแบบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประกอบด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ และเป็นโอกาสในการได้รับบริการที่ดีขึ้นของภาคธุรกิจ และประชาชน

          ในงานนี้ CAT ได้เปิดตัวจุดเชื่อมโยงให้บริการจุดใหม่ ซึ่งติดตั้ง ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการนักธุรกิจที่เริ่มเข้าไปเปิดกิจการ รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง