JASIFชูปันผล0.25บาท โบรกฯจ่ออัพเป้าราคา

Published on 2020-08-25   By ข่าวหุ้น

JASIF ปันผลระหว่างกาลตามนัด 0.25 บาทต่อหน่วย รวม 2 พันล้านบาท ขึ้น XD วันที่ 2 ก.ย.นี้ โบรกฯ คาดไตรมาส 3-4 จ่ายอีกรวม 0.50 บาท ทั้งปียีลด์ 9.6% และเตรียมปรับเป้าราคาเป็น 12 บาท ล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากผลประกอบการโดดเด่น และมีธรรมาภิบาลที่ดี
          นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มการจ่ายปันผลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ในไตรมาสที่ 3/2563 และ 4/2563 คาดว่าจะจ่ายไตรมาสละ 0.25 บาทต่อหน่วย รวมเป็น 0.5 บาทต่อหน่วย ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (DY) รายปีที่ 9.6% และอยู่ระหว่างการปรับเป้าราคาใหม่จากเดิม 11.58บาท เป็นประมาณ 12 บาท ตามผลประกอบการที่ดีขึ้น
          ขณะที่ การจ่ายเงินปันผลล่าสุดเป็นไปตามที่คาดไว้อยู่ที่ 0.25 บาทต่อหน่วย กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 ก.ย.นี้ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีของกองทุนฯ หลังจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงทั้งนี้คาดว่า JASIF จะสามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายในไตรมาสถัดไปได้มากขึ้น หลังจากชำระเงินกู้ระยะสั้นไปแล้ว 2.7 พันล้านบาท
          โดย JASIF มีการกู้ยืมเงินจำนวน 1.82 หมื่นล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL คิดเป็นมูลค่า 1.55 หมื่นล้านบาท ที่ใช้ไปเพื่อซื้อสินทรัพย์ และอีก 2.7 พันล้านบาท สำหรับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากรคืนเงินภาษี VAT ทั้งจำนวนให้กับ JASIF ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 แล้ว ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยจ่ายต่อปีลดลงไป 142 ล้านบาท หรือ 0.02 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกัน JASIF ก็ประสบความสำเร็จในการขยายเงื่อนไขการเช่าสินทรัพย์OFC เดิมจากปี 2568 ไปเป็นปี 2575
          นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวิร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 โดยได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าผลดำเนินงานของ JASIF โดดเด่นในด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)
          “กองทุนบัวหลวงในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ JASIF ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในยูนิเวิร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ESG100 ประจำปี 2563 เช่นเดียวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เนื่องจากการมี ESG ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้รายได้ของธุรกิจเติบโต ประหยัดต้นทุนของกิจการ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยหลังจากนี้ก็จะเดินหน้ารักษามาตรฐานด้าน ESG ต่อไป” นายพรชลิต กล่าว
          โดยกองทุน JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 หรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 22 กันยายน 2563
          สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองทุน JASIF มีรายได้รวม 2,543.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.81% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.08% จากไตรมาสก่อน ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 2,124.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.45% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.94% จากไตรมาสก่อน