JASIFปันผล24สตางค์ วอร์3วันสุดท้าย9มิ.ย.

Published on 2020-05-26   By ข่าวหุ้น

“JASIF” วันนี้โอกาสทองวันสุดท้าย ซื้อหุ้นรับปันผลหุ้นละ 0.24 บาท ก่อนแขวน XD พรุ่งนี้ ฟาก JAS แจ้งใช้สิทธิแปลง JAS-W3 ครั้งสุดท้ายวันที่ 3 ก.ค. 63 อัตราการใช้สิทธิ 1:1.267 ราคาใช้สิทธิ 3.392 บาท/หุ้น ดีเดย์เทรดวันสุดท้าย 9 มิ.ย. 63
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (26 พ.ค. 2563) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่นักลงทุนซื้อหุ้นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลครั้งที่ 21 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.24 บาท เนื่องจาก JASIF กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 27 พ.ค. 2563  และจ่ายปันผลวันที่ 15 มิ.ย. 2563
          ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคา JASIF วานนี้ (25 พ.ค. 2563) เปิดตลาดที่ราคา 9.55 บาท ปรับขึ้นสูงสุดระหว่างและปิดตลาดที่ราคา 9.60 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.05% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 139.49 ล้านบาท
          *แจ้งแปลงJAS-W3ครั้งสุดท้าย
          นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JAS-W3) จำนวน 3,428,457,991 หน่วย เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะตรงกับวันที่ 5 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันหยุด จึงเลื่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 3 ก.ค. 2563
          ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยวันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กำหนดระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (การขึ้นเครื่องหมาย SP) เป็นวันที่ 10 มิ.ย.-3 ก.ค. 2563 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นวันที่ 12 มิ.ย.-3 ก.ค. 2563
          สำหรับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คือ วันที่ 18 มิ.ย.-2 ก.ค. 2563 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 09.00-15.30 น. และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 3 ก.ค. 2563 โดยอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.267 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3.392 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 5 ก.ค. 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันทำการถัดไป ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ก.ค. 2563
          ขณะเดียวกันบริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น และบริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ
          นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ณ ราคาวานนี้ (25 พ.ค. 2563) ไม่ควรใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ JAS เนื่องจากหากคิดคร่าว ๆ ราคา JAS-W3 บวกกับราคาใช้สิทธิ สูงกว่าราคา JAS จึงไม่มีแรงจูงใจในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ นอกจากจะดันราคา JAS ขึ้นไปสูงกว่านี้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ JAS จากเดิม แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 5.10 บาท/หุ้น
          “นักลงทุนคาดหวังแปลงสภาพเป็นแม่ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการถือหุ้น JAS เช่น เงินปันผล ซึ่งไม่เห็นผลบวกจากการถือแม่ เพราะความสามารถในการจ่ายปันผล JAS น้อยลงกว่าในอดีต หรือแปลงสภาพเป็นแม่ เพื่อได้ส่วนต่างจากราคาแม่ แต่คิดแล้วราคา JAS-W3 บวกกับราคาใช้สิทธิ สูงกว่าราคา JAS ในกระดานวานนี้ จึงไม่น่าใช้สิทธิในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ดังนั้นหากนักลงทุนไม่ใช้สิทธิ ต้องขาย JAS-W3 ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ก่อนขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 10 มิ.ย. 2563” นักวิเคราะห์ กล่าว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (25 พ.ค. 2563) ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น JAS เปิดตลาดที่ 3.72 บาท ปรับขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 3.78 บาท และต่ำสุดที่ราคา 3.66 บาท ก่อนจะปิดตลาด 3.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.08% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 186.83 ล้านบาท
          ขณะที่ JAS-W3 เปิดตลาดที่ 0.51 บาท ปรับขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 0.52  บาท ปรับลงต่ำสุดระหว่างวันที่ 0.42 บาท และปิดตลาดที่ 0.44 บาท ปรับตัวลดลง 0.08 บาท หรือคิดเป็นลดลง 15.38% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 30.77 ล้านบาท