ราคาวันศุกร์ปิดต่ำเกิน JASมีเสียวหลุด3บาท

Published on 2020-04-20   By ข่าวหุ้น
จับตาราคา JAS วันนี้ หลังขึ้น XD มีเสียวติดฟลอร์หลุด 3 บาท หลังราคาวันศุกร์ปิดต่ำเกิน 3.94 บาท คาด “พิชญ์” เป๋าตุงรับปันผล 6,767 ล้านบาท ฟากบอร์ดแจ้งปรับราคาใช้สิทธิใหม่ JAS-W3 เป็น 3.392 บาท/หุ้น จากเดิม 3.605 บาท/หุ้น พร้อมปรับอัตราใช้สิทธิใหม่เป็น 1 วอร์แรนต์ต่อ 1.267 หุ้น จากเดิม 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1.129 หุ้นมีผลวันนี้ นอกจากนี้ลุยอัพสปีดเน็ต 3BB ให้ลูกค้าไฟเบอร์ทุกราย เป็น 1 Gbps ตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคดิจิทัล
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา เปิดตลาดที่ 5 บาท ปรับขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 5.05 บาท และลงต่ำสุดระหว่างวันที่ 4.84 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ 4.94 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.41% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,466.18 ล้านบาท
          โดยราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่ 4.94 บาท ราคาดังกล่าวถือเป็นราคาปิดที่ต่ำเกินไป คาดราคาหุ้น JAS ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันนี้ (20 เม.ย. 2563) หลังหักเงินปันผล 1.48 บาท ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 3.46 บาท หากราคาปรับขึ้นสูงสุด 15% (ชนซิลลิ่ง) ราคาจะอยู่ที่ 3.98 บาท และหากราคาปรับลดลงต่ำสุด 15% (ติดฟลอร์) ราคาจะอยู่ที่ 2.94 บาท
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดจำนวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตรา 1.48 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,306,134,530.72 บาท หรือคิดเป็น 79.96% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 20 เม.ย. 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 21 เม.ย. 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 พ.ค. 2563
          ขณะเดียวกันจากการสำรวจรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ JAS ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1 ถือหุ้นจำนวน 4,572,490,053 หุ้น คิดเป็น 55.69% ดังนั้นจะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก JAS คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 6,767.28 ล้านบาท
          อันดับที่ 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 435,568,185 หุ้น คิดเป็น 5.31% ดังนั้นจะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก JAS คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 644.64 ล้านบาท
          อันดับที่ 3 LGT BANK (SINGAPORE) LTD ถือหุ้นจำนวน 176,967,500 หุ้น คิดเป็น 2.16% ดังนั้นจะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก JAS คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 261.91 ล้านบาท
          อันดับที่ 4 นายทิศชวน นานาวราทร ถือหุ้นจำนวน 134,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.63% ดังนั้นจะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก JAS คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 198.32 ล้านบาท
          และอันดับที่ 5 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited ถือหุ้นจำนวน 121,800,000 หุ้น คิดเป็น 1.48% ดังนั้นจะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก JAS คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 180.26 ล้านบาท เมื่อรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ JAS จะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 8,052.41 ล้านบาท
          *ปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ JAS-W3
          นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JAS เปิดเผยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายปันผลดังกล่าวจะเป็นเหตุให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ JAS-W3 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลเกินกว่า 80% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี เนื่องจากเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.48 บาท/หุ้น กับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2562 ทั้งสิ้น 1.78 บาท/หุ้น คิดเป็น 95.87% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เมื่อคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็น 202.89% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวม
          ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ JAS-W3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ JAS-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยราคาการใช้สิทธิใหม่ เป็น 3.392 บาท/หุ้น จากเดิมอยู่ที่ 3.605 บาท/หุ้น และปรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.267 หุ้น จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.129 หุ้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ถือ JAS-W3 ที่มาแปลงสภาพในครั้งต่อไป จะได้รับการแปลงสภาพในราคาและอัตราใหม่
          *อัพสปีดเป็น 1Gbps ให้ลูกค้าไฟเบอร์
          นายยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และรองประธานบริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ผู้ให้บริการ 3BB ในเครือ JAS เปิดเผยว่า เพื่อให้ลูกค้า 3BBได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิทัลที่ต้องการความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความนิยมของการดูคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายบนโลกออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา บริษัททำการอัพสปีดให้ลูกค้าไฟเบอร์ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้แพ็กเกจ 3BB GIGA โดยปรับเพิ่มความเร็วให้ทุกรายแล้ว
          ประกอบด้วย แพ็กเกจ 200/200 Mbps อัปสปีดให้เป็น 1 Gbps/100 Mbps, แพ็กเกจ 400/400 Mbps อัปสปีดให้เป็น 1 Gbps/500 Mbps, แพ็กเกจ 500/500 Mbps อัปสปีดให้เป็น 1 Gbps/700 Mbps และแพ็กเกจ 700/700 Mbps อัพสปีดให้เป็น 1 Gbps/1 Gbps
          ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการปรับเพิ่มความเร็วให้ลูกค้าเป็น 1 Gbps โดยลูกค้าไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนแต่อย่างใด หลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่ง SMS เพื่อยืนยันการอัพสปีดให้แก่ลูกค้าทุกราย และหากลูกค้าต้องการความบันเทิงแบบยกแพ็กทั้งจาก HBO GO และ MONOMAX จ่ายเพิ่มเพียง 39 บาท เท่านั้น ก็จะได้รับชมหนังดีและซีรีส์ดังระดับพรีเมียมแบบจัดเต็มทันที ชวนติดตามกันทั้งครอบครัว
          สำหรับความบันเทิงจากค่าย HBO GO ภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง อาทิ Guardians of Galaxy Vol.2, Pokemon Detective Pikachu, Ocean’s 8, X-men, Fast หรือซีรีส์ที่ดูแล้วจะรู้ว่าคุณภาพคับแก้วอย่าง Games of Thrones, Westworld, Watchmen
          นอกจากนี้ ยังจัดทัพภาพยนตร์เด็ดจากทั่วโลกแบบจุใจ เสิร์ฟความบันเทิงตรงถึงบ้านด้วย MONOMAX อาทิ Terminator, The legend of Zorro, La La Land, KungFu Yoga, Guardians, Monstrum พร้อมกับซีรีส์หลายหลายแนว The Night Shift, Macgyver, ลิขิตรักไข่มุกมังกร, เททั้งใจให้เลขาคิม
          โดยสามารถสมัคร 3BB GIGATainment รับเน็ตแรงระดับ 1 Gbps พร้อมรับชมคอนเทนต์ความบันเทิงระดับโลกได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB Member สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1530 #3BBที่หนึ่งเน็ตบ้านคุณภาพ #3BBGIGATainment เน็ตบ้านมาตรฐานใหม่พร้อมความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส