เปิดโผ20หุ้นปันผลงาน JASเด่นสุดยีลด์สูง28%

Published on 2020-04-13   By ข่าวหุ้น

เปิดโผ20หุ้นเด่น จ่ายปันผลงาม-สภาพคล่องสูง จ่อทยอยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 14-20 เม.ย.นี้ “JAS” เริ่ดสุด! จ่ายปันผลหุ้นละ1.48 บาท ยีลด์สูง 28.19% แขวน XD วันที่ 20 เม.ย. 63 ตามด้วย TPLAS จ่ายปันผลยีลด์สวย 8.77%
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจในช่วงวันที่ 14-20เมษายน 2563 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) จำนวน 20 บริษัทที่น่าสนใจ จากอัตราผลตอบแทนของเงินปันผล (Dividend Yield) ที่สูง และเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยในวันที่ 14 เมษายน 2563 มี 2 บริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบด้วย บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC  ปันผล  0.15 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 4.24% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  3.54บาท และบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB  ปันผล 0.10 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 27 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.39% จากราคาหุ้นล่าสุด (ณ วันที่ 10 เมษายน2563) ที่  7.20บาท
          ขณะที่วันที่ 15 เมษายน 2563 มี  6บริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบด้วย บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30  ปันผล 0.02 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 2.41% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  0.83บาท, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU  ปันผล0.25 บาท/หุ้น จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 4.09% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 6.10 บาท
          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ปันผล 0.40 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.61% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  24.90บาท, บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS  ปันผล 0.01 บาท/หุ้น  จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 จ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563 คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.37% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 0.73บาท
          บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ปันผล 0.24 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 จ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563 คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 3.53% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 6.80บาท, บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG ปันผล 0.122 บาท/หุ้น จ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563 คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 2.95% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 4.14 บาท
          ส่วนวันที่ 16เมษายน 2563 มี  5บริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบด้วย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ปันผล 0.10 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 6.80% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 1.47 บาท
          บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ ARROW  ปันผล 0.40 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 5.55% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  7.20บาท, บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ปันผล 0.03 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.30% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  2.30บาท
          บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ปันผล0.15 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 3.54% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 4.24  บาท และบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS  ปันผล0.10 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 8.77% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  1.14บาท
          สำหรับวันที่ 17เมษายน 2563 มี  2บริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK ปันผล 0.42 บาท/หุ้น จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 2.74% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  15.30บาท และบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO ปันผล0.10 บาท/หุ้น จะจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.90% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 5.25 บาท
          ขณะที่วันที่ 20เมษายน 2563 มี  5บริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบด้วย บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ปันผล 1.48 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 28.19% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  5.25บาท, บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ACG  ปันผล 0.04 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 5.19% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  0.77บาท
          บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV ปันผล 0.05 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.34% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  3.72บาท, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ปันผล 0.20 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 จ่ายปันผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.18% จากราคาหุ้นล่าสุดที่ 16.90บาท,
          และบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9ปันผล0.14 บาท/หุ้น จากรอบผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 จะจ่ายปันผลวันที่ 7พฤษภาคม 2563คิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 2.26% จากราคาหุ้นล่าสุดที่  6.20บาท