แปลงW3แค่88ล้านหน่วย JASมีลุ้นปันผล1.48บาท ประกาศผลไม่เกิน 3 เม.ย.นี้ คาดยีลด์ 30%

Published on 2020-04-01   By ข่าวหุ้น
 “JAS” แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JAS-W3 แค่ 88 ล้านหน่วย หรือมีจำนวนหุ้นเพิ่มมาเพียง 104 ล้านหุ้น “วงการเงิน” คาด JAS จ่ายปันผล 1.48 บาท/หุ้น ดิวิเดนด์ยีลด์สูง 30.20% เตรียมประกาศอย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่ 3 เม.ย.นี้ ส่วน JAS-W3 ที่เหลือสามารถใช้สิทธิแปลงครั้งสุดท้ายวันที่ 3 ก.ค. 63
          นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า วานนี้ (31 มี.ค. 2563) เป็นวันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (JAS-W3) เป็นหุ้นสามัญของ JAS ในอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.192 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3.605 บาท/หุ้น ผลปรากฏว่า มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ JAS-W3 จำนวน 87,741,957 หน่วย และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 1,169,412,676 หน่วย ส่งผลให้มีหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ จำนวน 104,588,390 หุ้น และคงเหลือหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ จำนวน 1,393,939,932 หุ้น
          แหล่งข่าววงการเงิน กล่าวว่า จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ JAS-W3 ทำให้มีหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ จำนวน 104,588,390 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ JAS ในปัจจุบัน จำนวน 8,210,367,374 หุ้น ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 8,314,955,764 หุ้น เมื่อนำวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) JAS อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินทั้งสิ้น 12,315,551,061 บาท มาหารด้วย 8,314,955,764 หุ้น เท่ากับ 1.48 บาท ดังนั้นคาดว่า JAS จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.48 บาท/หุ้น
          ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะนำมาคำนวณเงินปันผล และมูลค่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นจะมีความแน่นอนภายหลังจากวันที่ 31 มี.ค. 2563 ซึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกันภายในไม่เกินวันที่ 3 เม.ย. 2563 เพื่อกำหนดมูลค่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เม.ย. 2563 สามารถพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ โดยในขณะนี้ JAS ยังไม่มีการประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
          ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562 ในอัตรา 1.26-1.50 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD หรือผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 20 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พ.ค. 2563
          อย่างไรก็ตาม อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (6 ก.ค. 2558) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน ยกเว้นวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส 2/2563 ไม่ถือเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
          โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2558 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 3 ก.ค. 2563 เนื่องจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปี คือ วันที่ 5 ก.ค. 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุด จึงต้องเลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนที่ยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ JAS ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 ก.ค. 2563
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 มี.ค. 2563) ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น JAS เปิดตลาดที่ 4.70 บาท ปรับขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 5.10 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 4.90 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.52% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,030.34 ล้านบาท
          ขณะที่ JAS-W3 เปิดตลาดที่ราคา 1.10 บาท ปรับขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 1.47 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 1.16 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.83% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 393.16 ล้านบาท
          ทั้งนี้ หากนำเงินปันผล 1.48 บาท มาคำนวณจากราคาปิดล่าสุดวานนี้ จะคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
          (ดิวิเดนด์ยีลด์) สูงถึง 30.20%