รายงานพิเศษ: เปิดหุ้นกำไร Q3/61 โตกระฉูด

Published on 2018-11-22   By ข่าวหุ้น

 เมื่อมีการแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาครบถ้วนของแต่ละช่วงไตรมาส และงบฯ ปี “หนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจ” ก็ทำการรวบรวมนำเสนอให้แก่นักลงทุนเป็นประจำในคอลัมน์รายงานพิเศษหน้า 5 เสมอมา
          เช่นเดิมเมื่อผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ออกมาครบ ก็ต้องมีการนำเสนอเพื่อให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างง่าย โดยทางข่าวหุ้นข้อนำเสนอบริษัทจดทะเบียนฯ สามารถทำกำไรในไตรมาส 3/2561 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
          สำหรับการนำเสนอเป็นตัวเลขกำไรสุทธิที่ “เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 100%” นั่นเอง …(เฉพาะบริษัทที่มีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร) เป็นการสะท้อนว่าบริษัทยังมีพื้นฐานดี และ/หรือมีการบริหารจัดการดีขึ้น!!!
          ทั้งนี้ หลักทรัพย์สามารถทำกำไรเติบโตสดใส อาทิ GENCO, SINGER, PYLON, ANAN, TH, CITY, TVI, GUNKUL, JTS, EE, TGPRO, GGC, BEM, SVI, TTA, STA, WORLD, MBK, FMT, IVL, TMB, TWP, KAMART, UTP, CKP, APCS, SEAFCO, TEAM, CIMBT, BROCK, BEC, BCPG, SAMTEL, GLAND, KDH, CK และ BFIT เป็นต้น (หลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เท่านั้น)
          สำหรับตัวอย่าง 10 อันดับ บริษัททำกำไรอย่างกระฉูดในช่วงไตรมาส 3/2561 เช่น1. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 134.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 2,735.61% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 4.74 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาเข้ามาจำนวน 167.79 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ไม่มี
          2. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 43.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 2,171.17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 1.91 ล้านบาท สาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าหลัก และรายได้จากค่านายหน้าจากการจัดหาสินเชื่อส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียมการทำสินเชื่อ ค่าโอนขายสิทธิ์เรียกร้องลูกหนี้ รวมทั้งการปรับปรุงรายการในอดีต
          3. บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 55.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 1,062.84% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 4.74 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการอย่างการก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
          4. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 979.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 595.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 140.94 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
          5. บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 556.73% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 1.08 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น (รายได้จากค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์)
          6. บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ CITY รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 508.05% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 0.26 ล้านบาท มีผลมาจากการลงทุนของภาคเอกชนเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คำสั่งซื้อของลูกค้าจึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และจากการที่กลุ่มบริษัทได้ปรับลดราคาขายและลด สัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลง ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
          7. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 103.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 428.45% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 19.60 ล้านบาท เกิดจากบริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย และมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น
          8. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 715.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 410.72% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 140.14 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการลมทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น กอปรกับไตรมาสมาสสามของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีกระแสลมแรงและส่งต่อรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนโดยตรง
          9. บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 6.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 358.39% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 1.33 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (server) รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง และรายได้อื่น ๆ
          10. บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 28.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 319.40% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรเพียง 6.87 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายพืชผลการเกษตรตามโครงการร่วมปลูกกับเกษตรกรที่มีราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีก่อน
          ส่วนตัวเลขกำไรในไตรมาส 3/2561 ของบริษัทอื่นที่เพิ่มขึ้นกว่า 100% ดูรายละเอียดจากตารางประกอบ
          สรุปได้ว่าตัวเลขกำไรของบริษัทที่ออกมาเติบโตแข็งแกร่ง บ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดีนั่นเอง