พิชญ์กู้เชื่อมั่นJASIF ยันไม่ขายเพิ่ม หลังทำบิ๊กล็อต5,670ล้านบาท แจงนำเงินใช้หนี้

Published on 2018-05-18   By โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์ - จัสมินกู้เชื่อมั่นหลังทิ้งกองทุน JASIF ราคาต่ำกว่ากระดาน สัญญาคงถือหุ้นใหญ่ 25% ดีบีเอสให้ราคา 11.30 บาท จากเดิมที่ 13.40 บาท
          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
          โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ให้แก่นักลงทุนจำนวน 540 ล้านหน่วย
          สำหรับที่มาของการกำหนดราคาขายนั้นได้พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุน (บุ๊กบิวดิ้ง) และการขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนที่จำเป็นของบริษัทเพื่อชำระคืนเงินกู้และอื่นๆ โดยก่อนการขาย JASIF รายการขนาดใหญ่ (บิ๊กล็อต) JAS ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,833.15 ล้านหน่วย ภายหลังการทำบิ๊กล็อต ทำให้ถือลดลงเป็น 1,293.15 ล้านหน่วย คิดเป็นสัดส่วน 23.51%
          ทั้งนี้ วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา JAS ขายบิ๊กล็อต JASIF ในราคา 10.50 บาท/หน่วย เป็นเงินรวม 5,670 ล้านบาท
          นายพิชญ์ แจ้งอีกว่า เพื่อให้กองทุนประสบความสำเร็จในระยะยาว บริษัทยืนยันว่าจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุน 19% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนซึ่งบริษัทถือครองอยู่ภายในช่วงระยะเวลาตามข้อตกลงที่บริษัทได้ให้ไว้เมื่อคราวการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ)
          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน บริษัทตกลงเพิ่มเติมว่าจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งบริษัทถือครองอยู่เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากนี้ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะไม่มีการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม
          ด้านที่ประชุมคณะกรรมการของ JAS มีมติอนุมัติให้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน โดยบริษัทประสงค์ที่จะปฏิบัติตามมติดังกล่าว และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตหรือการอนุมัติต่างๆ โดยในการนี้บริษัทจะต้องเพิ่มสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของบริษัทในกองทุน ในคราวการจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน เพื่อที่บริษัทจะได้ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างน้อย 25%
          บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า หลังจากมีข่าวว่า JAS ได้ตัดสินใจขาย JASIF ทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง เพราะราคาทำบิ๊กล็อตอยู่ที่เพียง 10.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าในกระดาน และอาจกระทบต่อราคาเพิ่มทุนในการซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ากองทุน
          อย่างไรก็ตาม บล.ดีบีเอสฯ ได้เปลี่ยนสมมติฐานให้การขายสินทรัพย์ใหม่เข้ากองทุนเป็นไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2562 ยังผลให้ราคาพื้นฐานลดลงจากเดิมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)จากเดิม 13.40 บาท เป็น 11.30 บาทแต่เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนปรับลดลงมาเป็น 10.60 บาท จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" เพื่อรับเงินปันผลที่สูง คาดการณ์อัตรา ผลตอบแทนปันผลปีนี้สูงเป็น 8.8%