"จัสมิน"ขายสินทรัพย์เข้ากองทุน

Published on 2018-03-23   By กรุงเทพธุรกิจ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ขายเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนประมาณไม่เกิน 980,000 คอร์กิโลเมตร ให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
          ทั้งนี้ TTTBB จะทยอยทำรายการขายเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนประมาณไม่เกิน 980,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนฯ ในช่วงเวลา 1- 3 ปี โดยมีมูลค่ารายการสูงสุดประมาณ 50,000-70,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ จำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม หรือไม่เกิน 33.33% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดของกองทุนฯ มูลค่าสูงสุดประมาณ 16,667-23,333 ล้านบาท