บจ.ควักกำไรสะสมปันผล116หุ้นขึ้นเอ็กซ์ดีสัปดาห์นี้

Published on 2017-08-22   By กรุงเทพธุรกิจ

กรุงเทพธุรกิจ - เข้าสู่เทศกาล การจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียน หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 2  ปี 2560 และครึ่งปีแรกของปีนี้ จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ พบว่า สัปดาห์นี้ (21-25 ส.ค.2560) จะมีหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) จำนวน 116 หลักทรัพย์
          จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า มี 25 บริษัทที่ได้นำเงินจากกำไรสะสม มาจ่ายปันผล คืนให้กับผู้ถือหุ้น ขณะที่ส่วนใหญ่จะนำเงินมาจากกำไรสุทธิของบริษัทมาจ่ายปันผลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มีบริษัท จดทะเบียนที่มีการประกาศกำไรงวดไตรมาส 2 ลดลงเกินกว่า 40% เมื่อเทียบจาก งวดเดียวกันของปีก่อน ยังสามารถ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ประกอบด้วย
          บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BROOK แจ้งงบไตรมาส 2 ปี 2560  มีกำไรสุทธิ 7.5 ล้านบาท ลดลง 94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 118 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้รวมลดลด 168.38 ล้านบาทคิดเป็น 67.23% และ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรงวดวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.  2560 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิ รับเงินปันผล วันที่ 22 ส.ค. 2560 และกำหนดจ่าย วันที่ 7 ก.ย. 2560
          บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) GGC เปิดเผยผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2560 ว่ามีกำไร 70.68 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น ลดลง 84% จากงวดเดียวกันปี 2559 ที่มีกำไร 321.94 ล้านบาท หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น โดยงวด  6 เดือนปี 2560 มีกำไร 215.64 ล้านบาท หรือ 0.26 บาทต่อหุ้น ลดลงจากงวดปี 2559 ที่มีกำไร 590.56 ล้านบาท หรือ 0.80 บาทต่อหุ้น สาเหตุที่กำไรลดลงเนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 4,826 ล้านบาท ลดลงจาก ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนที่ทำได้ 4,844 ล้านบาท หลังรายได้กลุ่มธุรกิจ เมทิลเอสเทอร์ที่ลดลง ผลผลิตน้ำมันปาล์ม ออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคาน้ำมันปาล์ม ลดลงมาอยู่ที่ 25.84 บาทต่อกิโลกรัม จาก 30.78 บาทต่อกิโลกรัม ในไตรมาส 1  ปี 2560 และ 33.90 บาทต่อกิโลกรัม
          บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 2ปี 2560 บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 552 ล้านบาท ลดลง 46%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,023 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย ได้ส่งมอบเส้นใยแก้วนำแสง (OFC) ให้กับกองทุน JASIF ครบตามที่กำหนดแล้วเดือนพ.ย. ปี 2559 ทำให้ไตรมาสนี้  ไม่มีการรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2559  บริษัทย่อยมีการรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนสุทธิ  420 ล้านบาท
          บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560 จำนวน 4,460 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 493 ล้านบาท คิดเป็น 12% รายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTT BB)
          คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม  ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิ รับเงินปันผล (XD) วันที่ 22 ส.ค. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 ก.ย. 2560
          บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)LPN รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 248.78 ล้านบาท หรือลดลง 71.72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงจาก 4,980.73 ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็น 1,817.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.51 ส่วนใหญ่ ประมาณ 72% เป็นสินค้าค้างขาย แต่ ยังคงรักษากาไรขั้นต้นไว้ 30% ของรายได้  อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายใน การบริหารลดลงจากไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน 31.25%
          ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 2,038.31 ล้านบาท ลดลง 3,124.52 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี 2559 หรือ 60.52% โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายกว่า 90 ของรายได้หลักรวม ซึ่งลดลงจาก 4,980.73 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,817.28 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลง 63.51%
          โดยในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพียง 1 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาทแต่ยังคงรักษาระดับกำไรขั้นต้นไว้ 30%  ของรายได้ มีการเปิดตัว 3 โครงการ ได้แก่ 1. ลุมพินี พาร์คบีช ชะอา 2 2. ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ และ 3. เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น. มูลค่า 3,150 ล้านบาท ทำให้ครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัท ได้เปิดตัวขายไปแล้วทั้งหมด 7 โครงการมูลค่ารวมประมาณ 8,350 ล้านบาท โดยมียอดขายที่ทำได้แล้ว 9,400 ล้านบาท
          ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 บริษัท มีโครงการที่จะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบอีก 5 โครงการ มูลค่ารวม 3,870 ล้านบาทและมีแผนเปิดตัวเพิ่มอีก 5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 11,650 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 30 มิ.ย. 2560 บริษัทมี Backlog รวม 7,074 ล้านบาท แยกเป็นปี 2560 จำนวน 2,862 ล้านบาท ปี 61 จำนวน 4,010 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 202 ล้านบาท และ ของบริษัทย่อยอีก 356 ล้านบาท
          คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลพิจารณาจาก ผลการดาเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2560 คือ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560  ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิ รับเงินปันผล วันที่ 22 ส.ค. 2560 และ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ก.ย. 2560
          บล.ทิสโก้มีความเห็นว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ จะมีแรงกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทจดทะเบียนด้วยรวมกว่า 100 บริษัท ซึ่งจะกดดันให้ ดัชนีหุ้นไทยและดัชนีเอ็มเอไอปรับตัวลงโดยปริยายราว 3 จุด และ 2 จุดตามลำดับ