คาดพิชญ์แปลงJAS-W3 ปิดงบปี59จ่อรับปันผล

Published on 2017-01-05   By ข่าวหุ้น

ปิดงบปี59จ่อรับปันผล
          “JAS” คว้าเงินแปลงสิทธิ W3 ท่วม 1,100 ล้านบาท วงการคาด “พิชญ์ โพธารามิก” ลุยใช้สิทธิเอง ชี้มีต้นทุนวอร์แรนต์ต่ำ หลังได้รับจัดสรรฟรีเพียบกลางปี 58 จับตาปิดงบปี 59 ประกาศจ่ายปันผล หนุนหุ้นสามัญแปลงสิทธิรับปันผลด้วย
          นางสาวสายใจ คีตสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ยอดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ JAS-W3 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59 มีจำนวนทั้งสิ้น 294,122,417 หน่วย
          โดยการแปลงสิทธิของ JAS-W3 รอบล่าสุดทั้งหมด 294,122,417 หน่วย ส่งผลให้เกิดหุ้นที่มาจากการใช้สิทธิ 323,828,767 หุ้น ส่วนวอร์แรนต์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ 2,992,357,155 หน่วย และมีจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 2,962,336,487 หุ้น
          ด้านแหล่งข่าวจากวงการเงิน ประเมินว่า การใช้สิทธิแลกซื้อหุ้นสามัญของ JAS-W3 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกือบ 300 ล้านหน่วย น่าจะเป็นทางผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ JAS อย่างนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JAS เป็นผู้ใช้สิทธิแลกซื้อหุ้นสามัญเป็นหลัก
          โดยมีสาเหตุมาจาก JAS-W3 ได้เคยจัดสรรแบบไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2558 ซึ่งในขณะนั้นทางนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ได้รับจัดสรร JAS-W3 เป็นจำนวนมากที่สุด และถึงแม้ในช่วงการทำเทนเดอร์หุ้น JAS และ JAS-W3 เมื่อปลายปี 2559 จะมีการซื้อวอร์แรนต์เข้ามาเพิ่มเติม
          อย่างไรก็ตาม ต้นทุนวอร์แรนต์โดยรวมของนายพิชญ์ที่มี JAS-W3 อยู่ในมือ น่าจะยังคงมีต้นทุนที่ต่ำกว่ากระดาน ทำให้ยังจูงใจแปลงสิทธิแลกซื้อหุ้นสามัญได้ จึงแตกต่างกับนักลงทุนที่เข้ามาเก็บ JAS-W3 ในภายหลัง ซึ่งมีต้นทุนในกระดานของ JAS-W3 รวมกับราคาใช้สิทธิแลกซื้อหุ้น 3.904 บาท สูงกว่าราคาหุ้นสามัญ (JAS) ในกระดานไปแล้ว และหลังจากปิดงบปี 2559 ทาง JAS น่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลอีก ซึ่งจะทำให้หุ้นสามัญที่เกิดการใช้สิทธิในรอบนี้ได้รับปันผลไปด้วย
          “เรามองว่าการใช้สิทธิแลกซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้เกือบ 300 ล้านหน่วย น่าจะมาจากทางผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหลัก เพราะได้รับจัดสรร JAS-W3 มาฟรี ดังนั้น เมื่อแปลงสิทธิแล้วต้นทุนที่ได้หุ้น JAS มายังคงต่ำกว่าในกระดาน และถ้าปิดงบปี 2559 แล้วมีการประกาศจ่ายปันผล หุ้น JAS ที่มาจากแปลงสิทธิจะยังคงได้ปันผลตามเช่นกัน” แหล่งข่าว กล่าว
          ขณะที่การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า JAS-W3 ได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิจำนวน 1 หน่วยวอร์แรนต์ต่อหุ้นสามัญ 1.101 หุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ 3.904 บาทต่อหุ้น โดยการแปลงสิทธิรอบล่าสุดได้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา  โดยมีผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 294,122,417 หน่วย ส่งผลให้บริษัทได้เงินระดมทุนจากการแปลงสิทธิในครั้งนี้มูลค่ารวม 1,148 ล้านบาท
          ทั้งนี้ JAS-W3 ทางบริษัทได้มีการประกาศจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นในช่วงกลางปี 2558 ที่ผ่านมา โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 2.04 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ แบบไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิ.ย.58
          ด้านรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์ SETSMART ระบุว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ประเภทการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58 ซึ่งนายพิชญ์ได้ถือหุ้น JAS ในขณะนั้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,844 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 25.84% ดังนั้น เท่ากับนายพิชญ์จะได้รับ JAS-W3 ไปรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านหน่วย