JASทำซ้ำเหมือนอดีต นำหุ้นซื้อคืนมาลดทุน

Published on 2016-12-01   By ข่าวหุ้น

นำหุ้นซื้อคืนมาลดทุน
          วงการเงินชี้ “JAS” ประกาศนำหุ้นซื้อคืน 1,200 ล้านหุ้นมาขายในกระดานวันที่ 14-16 ธ.ค.นี้ แค่ทำตามหลักเกณฑ์ของตลท. ไม่คิดขายจริง หลัง “พิชญ์” เคยให้สัมภาษณ์ชัดเจนจะนำหุ้นซื้อคืนมาลดทุนจดทะเบียนเหมือนในอดีต 5 ครั้งในรอบ 8 ปี
          นางสาวสายใจ คีตสิน รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวม
          ทั้งสิ้น 1,200 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 (ภายหลัง 6 เดือนนับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)
          ขณะที่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามที่ระบุข้างต้นดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
          แหล่งข่าววงการเงิน กล่าวว่า กรณีที่ JAS ประกาศจะนำหุ้นซื้อคืน จำนวน 1,200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.82% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มาขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไร เพราะถือเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้ว่าหลัง 6 เดือนนับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น บริษัทแจ้งระยะเวลาที่จะนำหุ้นซื้อคืนมาขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
          โดยในอดีต JAS มีโครงการซื้อหุ้นคืน 5 ครั้งในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันทุกครั้ง คือ ประกาศช่วงเวลาที่จะนำหุ้นออกมาขายก่อน แต่ไม่ได้นำหุ้นออกมาขายจริง และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศนำหุ้นออกมาขายแล้ว JAS ก็นำหุ้นที่ซื้อคืนใน 5 ครั้งในอดีตมาลดทุนจดทะเบียนทุกครั้ง ซึ่งก็ส่งผลดีกับผู้ถือหุ้น เนื่องจากกำไรต่อหุ้นของบริษัทสูงขึ้น มูลค่าทางบัญชี (บุ๊คแวลู) สูงขึ้น และทำให้ได้รับเงินปันผลต่อหุ้นที่สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนลดลง
          ก่อนหน้านี้ นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดใจให้สัมภาษณ์กับ “หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ” ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2559 แบบหมดเปลือกว่า มีแผนนำซื้อหุ้นคืนในราคา 5 บาท จากผู้ถือหุ้น จำนวน 1,200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.82% มาตัดลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด เหมือนกับในช่วงอดีตที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทได้เคยประกาศซื้อหุ้นคืน และสุดท้ายแล้วได้นำมาตัดลดทุนจดทะเบียนภายหลัง ซึ่งหุ้นที่ซื้อคืนล่าสุด 1,200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.82% ทาง JAS จะตัดสินใจเลือกนำมาตัดลดทุนจดทะเบียนเหมือนเดิมเช่นกัน
          ส่วนความเคลื่อนไหวราคาหุ้น JAS วานนี้ เปิดตลาดที่ราคา 7.45 บาท ปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุด 7.70 บาท และลงไปต่ำสุดที่ราคา 7.40 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 7.60 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.66% มูลค่าการซื้อขาย 428.89 ล้านบาท