IFA หนุน"พิชญ์"เทนเดอร์หุ้น JAS ชี้ราคาเหมาะสม

Published on 2016-10-20   By ข่าวหุ้น

 เทนเดอร์หุ้นJAS
          ชี้ราคาเหมาะสม
          ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นแนะผู้ถือหุ้นตอบรับเทนเดอร์หุ้น JAS ราคา 7.25 บาท และ JAS-W3 ราคา 3.68 บาท ชี้ราคาที่ “พิชญ์ โพธารามิก” เสนอซื้อเป็นราคาเหมาะสมแล้ว กำหนดวันเทนเดอร์สุดท้าย 3 พ.ย.นี้
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเห็นของบริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า จากข้อพิจารณาด้านต่างๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้มีความเห็นทางผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอซื้อของหลักทรัพย์ JAS ที่ 7.25 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
          โดยภายใต้การประเมินราคา ด้วยวิธีตามมูลค่าตลาด และวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด เป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของราคาที่ซื้อขายกันในตลาด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคตด้วยมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด จะได้ราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 3.97–6.94 บาทต่อหุ้น
          ดังนั้น ทาง IFA จึงมีความเห็นราคาเสนอซื้อที่ราคา 7.25 บาทต่อหุ้น นับเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน 3.28 บาท ถึง 0.31 บาท หรือคิดเป็น 45.24% ถึง 4.27% ของราคาเสนอซื้อ
          ส่วนกรณีใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ JAS-W3 ภายใต้การประเมินด้วยวิธี 1.มูลค่าJAS-W3 ตามราคาตลาด 2.วิธีมูลค่าหลังการใช้สิทธิ 3.วิธี Black-Scholes Model น่าจะสะท้อน ถึงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิได้
          ดังนั้น จะได้ราคาอยู่ในช่วงระหว่างระดับ (0.066)–3.036 บาทต่อหุ้น ทำให้ทาง IFA มีความเห็นต่อราคาเสนอซื้อที่ระดับ 3.68 บาทต่อหน่วย ถือเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในระดับสูงกว่าราคาของที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณไว้
          IFA ระบุอีกว่า ภายใต้การพิจารณาข้างต้น ทางผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอซื้อของหลักทรัพย์ JAS ที่ 7.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งแม้ราคาตลาดของหุ้น JAS ภายหลังจากวันที่บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ คือ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป หุ้น JAS มีราคาซื้อขายสูงกว่าโดยเฉลี่ยราคาตามคำเสนอซื้อ คือ 7.25 บาท แต่ราคาซื้อขายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาเสนอซื้อ
          อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ถ้าราคาตลาดมีราคาสูงกว่าราคาที่เสนอซื้อ ซึ่งเป็นราคาที่ดีกว่าราคาตามคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุ้นได้ในจำนวนและราคาในระยะเวลาที่ต้องการได้ และราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคา 3.68 บาทต่อหน่วย ยังเป็นราคาเสนอซื้อที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินโดย IFA เช่นกัน
          สำหรับผู้ถือหุ้นที่ตอบปฏิเสธคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และไม่ตัดสินใจขายหุ้นของตนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  IFA มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงหากราคาตลาดของหุ้นในอนาคตมีการปรับตัวลดลงจากราคาเสนอซื้อครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการตอบรับคำเสนอซื้อมีจำนวนมากเพียงพอ และผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JAS หรือมากกว่า 75% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีอำนาจในการบริหารงานในบริษัท และทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด
          ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมานายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ประกาศทำเทนเดอร์หุ้น JAS ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท และทำเทนเดอร์ JAS-W3 ในราคา 3.68 บาท โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเทนเดอร์ซึ่งเริ่มไปตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-3 พ.ย. นี้
          ส่วนความเคลื่อนไหวราคาหุ้น JAS ล่าสุดในวานนี้ (19 ต.ค.) หุ้น JAS ปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 7.20 บาท ปรับลดลง 0.05 บาท หรือคิดเป็นลดลง 0.69% เมื่อเทียบกับราคาก่อนหน้า โดยทำราคาสูงสุดของวันที่ 7.25 บาท ต่ำสุดของวัน 7.20 บาท มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 94 ล้านบาท ขณะที่ JAS-W3 ปิดการซื้อขายที่ระดับ 3.66 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า โดยทำราคาสูงสุดของวันที่ 3.68 บาท ต่ำสุดของวันที่ 3.66 บาท มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 46 ล้านบาท