วันนี้ลุ้น30หุ้นยอดนิยมชิงหุ้นขวัญใจมหาชน

Published on 2016-05-23   By ข่าวหุ้น
 จับตาวันนี้ 30 หุ้นยอดนิยมเข้ารอบสุดท้าย เพื่อชิงรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 4” จากนักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนจริง 4,000 ตัวอย่าง เตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการ 23 พ.ค. 59
          นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประกาศผล “รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 4 (15 พ.ค. 58-15 พ.ค. 59” ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ว่า จากการสำรวจล่าสุดมี 30 หุ้นที่เข้ารอบสุดท้ายและมีกำหนดการประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่ 23 พ.ค. 59 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)บริษัทยอดนิยมของทั้งหมด 1 รางวัล  2) บริษัทยอดนิยมในแต่ละกลุ่มบริษัทในตลาดหลัก 8 กลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์ mai อีก 1 กลุ่ม จำนวน 9 รางวัล
          โดยประกอบด้วย 1)เกษตรและอุตสาหกรรม 3 หุ้นคือบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M 2)กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 3 หุ้นคือบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SITHAI บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD 3)กลุ่มธุรกิจการเงิน 3 หุ้นคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTLS
          4)กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 3 หุ้นคือ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC 2.บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT 5)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 3 หุ้นคือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI
          6)กลุ่มทรัพยากร 3 หุ้นคือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP 7)กลุ่มบริการ 3 หุ้นคือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS 8)กลุ่มเทคโนโลยี 3 หุ้นคือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS
          9)ตลาดหลักทรัพย์ mai 3 หุ้นคือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL 10) หุ้นยอดนิยมที่สุด (ทั้งตลาด) 3 หุ้นคือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB
          ทั้งนี้ “รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน” เป็นการตัดสินจากนักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนอย่างแท้จริงประมาณ 4,000 ตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ของยามาเนะ เป็นหลักเกณฑ์สากลทั่วโลก โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดและไม่ได้มุ่งหวังเป้าหมายเชิงพาณิชย์ แต่มุ่งหวังให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
          โครงการนี้มุ่งหวังประเมินความนิยมในการลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม (ไม่นับหลักทรัพย์อื่นๆ) ระหว่างช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558-15 พฤษภาคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) บริษัทยอดนิยมของทั้งหมด 1 รางวัล 2) บริษัทยอดนิยมในแต่ละกลุ่มบริษัทในตลาดหลัก 8 กลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์ mai อีก 1 กลุ่มจำนวน 9 รางวัลดังกล่าว
          ล้อมกรอบ :
          รางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชนปี 2555” (ปี 1)
          -สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน คือบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH
          -หุ้นขวัญใจมหาชน แยกเป็น  9 กลุ่มอุตสาหกรรม
          1.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF
          2.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค คือบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SITHAI
          3.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มธุรกิจการเงิน คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK
          4.หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC
          5.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI
          6.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มทรัพยากร คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
          7.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มบริการ คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BGH
          8.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี คือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH
          9.หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด  (มหาชน) หรือ EA
          รางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชนปี 2556” (ปี 2)
          -สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน คือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
          -หุ้นขวัญใจมหาชน แยกเป็น  9 กลุ่มอุตสาหกรรม
          1.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF
          2.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SITHAI
          3.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB
          4.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC
          5.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK
          6.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มทรัพยากร  ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
          7.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มบริการ ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS
          8.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE
          9.รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA
          รางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชนปี 2556” (ปี 3)
          -สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH
          -หุ้นขวัญใจมหาชน แยกเป็น 9 กลุ่มอุตสาหกรรม
          1.กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT
          2.กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสต์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC
          3.กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK
          4.กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC
          5.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK
          6.กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
          7.กลุ่มบริการ ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS
          8.กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH
          9.กลุ่มหลักทรัพย์ตลาด mai ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA