อินฟราฯฟันด์แจสแจกปันผล

Published on 2016-02-03   By กรุงเทพธุรกิจ

กองแจสอินฟราฯ จ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2558 หน่วยละ 0.22 บาท 2 มี.ค.นี้ รวมอัตราเงินปันผลตอบแทนทั้งปี 8.31%
          นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Real Estate & Infrastructure Investment บลจ.บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผล ไตรมาส 4 ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
          กองทุน JASIF จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 จากผลการดำเนินงานระหว่าง 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 ก.พ. 2559 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 มี.ค. 2559
          "เงินปันผลดังกล่าว ยังไม่รวมเงินลดทุน จดทะเบียนที่เราจะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วย ซึ่งเกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) เนื่องจากยังต้องรอความชัดเจนด้านภาษีเสียก่อน หากเกิดความชัดเจนเมื่อใด ทางกองทุน JASIF จะลดทุนจดทะเบียน ประมาณ 461 ล้านบาท เพื่อคืนเงินให้ ผู้ถือหน่วยต่อไป ทั้งนี้ สำหรับปี 2558 กองทุน JASIF จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.74 บาท จากราคาเสนอขายที่ 10 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนทั้งปี ที่นักลงทุนได้รับที่ 8.31% ต่อปี"
          ทั้งนี้ JASIF มีรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2558 เท่ากับ 1,283.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 2.6% และมีรายได้จาก การลงทุนสุทธิในไตรมาสเดียวกัน 1,192.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 2.8% รายได้รวมในปี 2558 เท่ากับ 4,407.55 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งปี 4,087.81 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เท่ากับ 56,868.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3397 บาทต่อหน่วย
          กองทุนฯ ได้รับมอบทรัพย์สิน ใยแก้วนำแสงจาก TTTBB อย่างต่อเนื่อง ทุกเดือนๆ ละ 7,500 คอร์กิโลเมตร จนถึงไตรมาส 4 ปี 2558 กองทุนได้รับมอบ รวมแล้ว 883,000 คอร์กิโลเมตร และ TTTBB จะทยอยส่งมอบให้กองทุนทุกๆ เดือน จนครบ 24 เดือน