JASใจป้ำปันผล10สต. ยิ้มQ3กำไรพุ่ง883ล้าน

Published on 2015-10-30   By ข่าวหุ้น

 ยิ้มQ3กำไรพุ่ง883ล้าน
          “JAS” ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท ขึ้น XD วันที่ 11 พ.ย. 58 กำหนดจ่ายวันที่ 27 พ.ย. 58 ขณะที่งบ Q3/58 โชว์กำไรสุทธิโต 36% แตะ 883 ล้าน ลูกค้าใหม่เพิ่มกว่า 1 แสนราย ดันลูกค้า 3BB สิ้น Q3/58 พุ่ง 1.95 ล้านราย
          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า วานนี้ (29 ต.ค. 58) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2558 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 713.35 ล้านบาท โดยได้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD หรือผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 11 พ.ย. 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ย. 2558
          สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/58 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 786 ล้านบาท และเมื่อรวมกับกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) สุทธิ จำนวน 277 ล้านบาท จากการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมให้กับ JASIF ในไตรมาส 3/58
          ขณะที่เมื่อหักรายการบันทึกการตั้งสำรองของบริษัท จำนวน 181 ล้านบาท แบ่งเป็นบันทึกสำรองการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 121 ล้านบาท, บันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จำนวน 57 ล้านบาท โดย TTTBB มีการเปลี่ยนการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระจากเดิม 6 เดือน เป็น 3 เดือน และบันทึกสำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 ล้านบาท
          ดังนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 3/58 จำนวน 883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/57 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 648 ล้านบาท แต่ลดลงจำนวน 124 ล้านบาท หรือลดลง 12% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/58 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 1,007 ล้านบาท
          ขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส 3/58 จำนวน 4,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 967 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/57 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่จำนวน 3,114 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB
          สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ในไตรมาส 3/58 มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 100,112 ราย (Net Additional Subscriber) เพิ่มขึ้น 36,688 ราย หรือเพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/57 ที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 63,424 ราย และเพิ่มขึ้น 2,085 ราย หรือเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/58 ที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 98,027 ราย ทำให้จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB ณ สิ้นไตรมาส 3/58 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.95 ล้านราย
          ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,276 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 515% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,385 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 28,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 214% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 9,166 ล้านบาท