โบรกเชียร์JASIFกำไรดีอัพไซด์29%

Published on 2015-07-30   By โพสต์ทูเดย์

          โพสต์ทูเดย์ JASIF โชว์ครึ่งปีกำไร 1,735 ล้านบาท "ซีไอเอ็มบี" เชียร์ซื้อครึ่งปีหลังแจ่ม อัพไซด์ 29%

          กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 มีกำไรสุทธิ 1,130.12 ล้านบาท กำไรต่อหน่วย 0.2055 บาท ส่วนงวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 1,735.79 ล้านบาท กำไรต่อหน่วย 0.3156 บาท

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน JASIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 ให้ จ่ายเงินปันผลกองทุน JASIF ครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2558 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท

          นอกจากนี้ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 ส.ค. 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 27 ส.ค. 2558

          ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวยัง ไม่รวมเงินลดทุนจดทะเบียนที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมาจากค่าเช่ารับล่วงหน้า ซึ่งกองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ โดยบริษัทจัดการมีแผนจะลดทุน จดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืน เงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในปี 2558 จำนวนประมาณ 461 ล้านบาท

          ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีไอเอ็มบี แนะนำซื้อกองทุน JASIF โดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 12.77 บาท ซึ่งยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้น หรืออัพไซด์ ประมาณ 29% จากราคาซื้อขายที่ 9.90 บาท โดยมองว่า JASIF เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรับเงินปันผล คาดว่าอัตราเงินปันผลในปีนี้สูงถึง 7.4%

          สำหรับผลดำเนินงานครึ่งปีแรกกำไรออกมาเป็นไปตามที่คาดไว้ คิดเป็น 44% ของประมาณการทั้งปีของฝ่ายวิจัยทำไว้ โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังกำไร JASIF จะเติบโตจากค่าเช่าที่สูงขึ้น จากการโอน Optical Fiber ที่จะเข้ามาในครึ่งปีหลัง

          "เรายังคงประมาณการคง ราคาเป้าหมายและคำแนะนำซื้อ JASIF โดยมองว่ายังมีปัจจัยบวกจาก 1.การลดความเสี่ยงจากบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) 2.การที่ตลาดเข้าใจโครงสร้างและการจ่ายปันผลที่มั่นคงของบริษัท และ 3.การควบรวมกิจการ" บล. ซีไอเอ็มบี ระบุ

          ทั้งนี้ กองทุน JASIF จัดตั้ง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 และ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) อยู่ที่ 5.61 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 10.2056 บาท/หน่วย