คอลัมน์ ข่าวย่อยกองทุน: กอง JASIF ปันผลงวดแรก 0.11 บาท

Published on 2015-05-01   By โพสต์ทูเดย์

          นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ Real Estate & Infrastructure Invest ment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง กล่าวว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เตรียมจ่ายปันผลงวดแรก 0.11 บาท/หน่วยลงทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 605 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 10 ก.พ.-31 มี.ค. 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ค. 2558

          "มั่นใจว่าผลประกอบการทั้งปีของกองทุนมีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน และสามารถจ่ายปันผลพร้อมเงินลดทุนได้ตามแผน" นายสุทธิพงศ์ กล่าว

          นายสุทธิพงศ์ กล่าวอีกว่า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้กองทุนทุกเดือนมาตลอดไตรมาสแรกทำให้ปัจจุบันกองทุนมีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรวมแล้วทั้งสิ้น 815,500 คอร์กิโลเมตร และคาดว่าจะทำให้กองทุนมีรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีสภาพคล่องจากเงินค่าเช่ารับล่วงหน้า 3 เดือน ที่ได้รับเมื่อวันส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ สำหรับปี 2558 จากราคาเสนอขายที่ 10 บาท คาดว่าเงินที่นักลงทุนจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 9% โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8% แต่เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในครั้ง นี้ไม่รวมเงินลดทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจัดการ มีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปี 2558 ประมาณ 461 ล้านบาท