ตลท.ไฟเขียว JASIF ลงสนามซื้อขาย 16 กุมภาพันธ์

Published on 2015-02-14   By แนวหน้า

          นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดย JASIF เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 5,500 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 55,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง เป็นบริษัทจัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

          JASIF ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร โดย TTTBB จะส่งมอบ 800,000 คอร์กิโลเมตร ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น และทยอยส่งมอบอีก 180,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน 2 ปี ทั้งนี้ JASIF จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยให้ TTTBB เช่าเส้นใยแก้วนำแสง 80% ของเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ตามสัญญาเช่าหลักเป็นระยะเวลา 11 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และประกันรายได้ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลืออีก 20% ตามสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดย JASIF มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่า จะครบอายุสัญญาเช่าหลัก