คอลัมน์ ข่าวห้องค้า: กองอินฟราฯจัสมินขายหมด

Published on 2015-02-05   By กรุงเทพธุรกิจ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่าบัดนี้การขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้ว โดยมีมูลค่ากองทุน 55,000 ล้านบาท เท่ากับ 5,500 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท บริษัทได้ซื้อกองทุนรวม JASIF จำนวน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดคิดเป็น 1,833.1 ล้านหน่วย เท่ากับ18,331 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนรวม JASIF จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 16 ก.พ.2558