คอลัมน์ มองอย่างเซียน: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

Published on 2015-02-02   By ทันหุ้น

บรรณรงค์ พิชญากร

          วันนี้ อยากชวนคุยเกี่ยวกับตราสารทางการเงินอย่างหนึ่งที่เรียกว่า "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน" เพื่อให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายลองพิจารณาแบ่งเงินส่วนหนึ่ง มาลงทุนไว้เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พูดง่ายๆ ก็คือกองทุนรวมชนิดหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการโครงการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง ซึ่งกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยาน โทรคมนาคม ระบบ ขนส่งมวลชนทางราง และระบบสาธารณูปโภคแบบอื่นๆ  กองทุนลักษณะนี้ ในต่างประเทศจะได้รับความนิยมสูง เช่นในประเทศออสเตรเลีย เพราะการระดมเงินดังกล่าวจะช่วยก่อให้เกิดการเติบโตด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และยังเป็นตราสารการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีกระแสเงินสดให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงตอบสนองต่อนโยบายการสนับสนุนการออมในระยะยาวของประเทศที่เขาสนับสนุนการออมด้วย  เรียกได้ว่า โตกันทั้งสองด้านคือด้านการลงทุน และการออมของประเทศ

          ในการเลือกที่จะลงทุนในกองทุนรวมลักษณะนี้  แน่นอน ทุกท่านคงจะเริ่มจากผลตอบแทนเป็นหลักว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจหรือไม่  แต่จริงๆ แล้ว ผมอยากให้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแต่ละกองก่อนว่า มีจุดที่น่าสนใจและความเสี่ยงตรงไหนบ้าง

          สิ่งที่ควรจะดูเป็นอันดับแรกคือ ทรัพย์สินที่อยู่ในกองทุนรวมนั้นคืออะไร มีลักษณะการดำเนินงานและการหารายได้อย่างไร ลักษณะของทรัพย์สินเป็นอย่างไร เพราะนั่นจะบอกถึงว่า คุณภาพและความเสี่ยงของการสร้างรายได้ของกองทุนรวมนั้นๆ จะมีความมั่นคง แน่นอน แค่ไหน และโอกาสการเติบโตเพียงใดในอนาคต มีสัญญาที่แน่นหนาแค่ไหนเพื่อเป็นสิ่งประกันทำให้แน่ใจว่ารายได้ของกองทุนรวมจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

          ดังนั้นสิ่งที่ควรดูต่อไปคือ ชนิดของทรัพย์สินในกองทุนรวมว่าอยู่ในรูปของสิทธิการเช่าหรือว่ากองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเลย  เพราะแน่นอนว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะทำให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่ากองทุนรวมจะถือครองสินทรัพย์นั้นๆ ไว้ได้ตลอด ไปเพื่อนำไปใช้หารายได้ไว้ได้ตลอด ไม่มีความเสี่ยงจากการที่จะหมดสิทธิ์การเอาไปทำประโยชน์หากเป็นประเภทสิทธิการเช่า ซึ่งจะทำให้ท่าน มั่นใจว่าถือกองทุนรวมนี้ไปได้กันยาวๆ เลย ไม่ต้องคอยระแวงว่าอายุการเช่าที่เหลือจะหมดเมื่อไร และถึงเวลานั้นจะมีการบริหารจัดการอย่างไร

          ส่วนต่อไปคือ ดูด้านความเสี่ยงว่า ที่มาของรายได้และตัวทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นมีความเสี่ยงด้านใดบ้าง ความเสี่ยงของรายได้อาจประเมินจากรายได้ของกองทุนรวมมาจากลูกค้ารายใด กระจุกตัวหรือกระจายตัว ลูกค้าเหล่านั้นฐานะการเงินเป็นอย่างไร สินทรัพย์ในกองทุนรวมมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน และการเสื่อมสภาพของสินทรัพย์เป็นอย่างไร สินทรัพย์กระจุกตัวหรือมีการกระจายตัว และนโยบายของกองทุนรวมที่ท่านจะลงทุนนั้นๆ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่รัดกุมมากน้อยแค่ไหน

          ประเด็นสุดท้ายที่ควรดู หลังจากท่านศึกษาข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว ก็คือไปดูผลตอบแทนว่า ผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ จะเป็นสักเท่าไรต่อปี คุ้มค่าต่อเงินที่ท่านจะนำมาลงทุนหรือไม่ และกองทุนนั้นๆ มีขนาดใหญ่เพียงใด เพราะแน่นอนว่าการลงทุนในกองทุนที่มีขนาดใหญ่หมายความว่าการซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งก็คือตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น จะมีความสภาพคล่องสูง ซื้อง่ายขายคล่อง ราคาน่าจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในกองทุนได้ดีกว่ากองทุนที่มีขนาดเล็ก  โดยท่านควรเปรียบเทียบผลตอบแทนกับกองทุนรวมที่ลักษณะเดียวกัน ว่าทางเลือกในการลงทุนกองทุนรวมไหนจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

          โดยสรุปแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะเหมาะสำหรับเงินที่ท่านเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้องการให้เกิดผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง (Current Income) หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีเงินปันผลออกดอกมาให้ท่านได้ใช้จ่ายกันทุกปี เพราะด้วยความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและหากกองทุนรวมนั้นๆ มีโครงสร้างข้อผูกพันต่างๆ ที่รัดกุมแล้ว ก็จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเงินที่ลงทุนไปจะได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง

          ล่าสุด ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2558 นี้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่น่าสนใจทีเดียว เพราะเป็นการ ระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคมที่จำเป็นสำหรับทั้งวันนี้และอนาคต และกองทุนรวมก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ด้วย โดยจะนำสินทรัพย์ไปให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เช่าใช้โดยมีสัญญาเช่าประมาณ 11 ปี โดยหนังสือชี้ชวนเขาบอกว่า คาดการณ์ผลตอบแทนออกมาประมาณร้อยละ 8.6-9.0 ต่อปี ดีกว่าเงินฝากธนาคารเยอะ ซึ่งถ้าท่านพลาดการจองก็อาจไปคอยซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่ราคาก็จะเป็นไปตามภาวะตลาด  ซึ่งภายใต้ที่แนวโน้มดอกเบี้ยจะถูกกดดันในขาลงด้วยการ QE กันทั่วโลกแบบนี้

          กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจทำให้เงินลงทุนของท่านงอกเงยมีผลตอบแทนมาใช้จ่ายได้ เลย อยากให้ท่านผู้อ่านลองศึกษาหาข้อมูลและพิจารณาแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนระยะยาวไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวม JASIF ลองศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.bualuang.co.th/jasif/ ครับ