เสนอขาย JASIF

Published on 2015-01-27   By บ้านเมือง

          พิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ประกาศเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2558 คาดว่าจะสามารถเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558"