หุ้นใหม่ติดชาร์ตSET50/SET100/FTSE SET Index รอบ 6 เดือนแรกปี 2558

Published on 2015-01-05   By ดอกเบี้ยธุรกิจ

ปีใหม่ ตลาดประกาศหุ้นติดผังการใช้ในการคำนวน SET50/SET100/FTSE SET Index พร้อมปรับเกณฑ์เพื่อนำหุ้นออกจากดัชนีหาก free float ต่ำเพราะถูกเสนอซื้อ

          ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2558 โดยมีหุ้นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ 4 หุ้น ได้แก่ ช.การช่าง (CK) เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์คอร์ปอเรชั่น (KTIS) และ ศุภาลัย (SPALI) ส่งผลให้หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 10.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 71.46% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลอกทรัพย์ทั้งหมด ณ สินเดือนพฤศจิกายน 2557

          ส่วนดัชนี SET100 มีหุ้นใหม่ 10 หุ้น ได้แก่ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เด็มโก้ (DEMCO) ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ (SF) สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) และ สามารถไอ-โมบาย (SIM) ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ณ สินเดือนพฤศจิกายน 2557 นั้นอยู่ที่ระดับ 11.62 ล้านล้านบาท คิดเป็น 79.53% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด

          ในขณะที่ SET High Dividend 30 Index (SETHD) มีหุ้นใหม่ 2 หุ้น ได้แก่ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และ สยาม แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ส่งผลให้หุ่นที่อยู่ในดัชนี SETHD รอบนี้มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 3.86% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ ตลาดโดยรวม

          นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณดัชนี SET50/SET100 สำหรับกรณีที่หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50/SET100 ถูกทำคำเสนอซื้อ และส่งผลให้หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (free float) น้อยกว่า 20% ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำหุ้นดังกล่าวนั้นออกจากการคำนวณดัชนีก่อนที่จะถึงรอบทบทวนปกติ ทั้งนี้เกณฑ์ที่ปรับปรุบแล้วนี่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

          ส่วนในกลุ่มดัชนีฟุตซี ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฟุตซี่ กรุ๊ป (FTSE) ผู้จะทำดัชนีระดับสากล ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้การคำนวณ FTSE SET Index Siries สำหรับรองครึ่งแรกของปี 2558 โดยมี ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

          (MINT) เป็นหุ้นใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณในดัชนี FTSE SET Large Cap แทนที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ( BAY) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557