ขาใหญ่-กองทุนนกรู้!ไล่เก็บJASเข้าพอร์ต "เสี่ยยักษ์" ติดโผหุ้นใหญ่ - ราคาเป้าหมาย 10 บาท

Published on 2014-03-10   By ข่าวหุ้น

ไล่เก็บJASเข้าพอร์ต

: “เสี่ยยักษ์” ติดโผหุ้นใหญ่ - ราคาเป้าหมาย 10 บาท

“กองทุนฯ-ขาใหญ่” นกรู้ว่าหุ้น JAS แนวโน้มอนาคตสดใส ไล่เก็บหุ้นเข้าพอร์ตยกใหญ่ “เสี่ยยักษ์” ติดโผหุ้นใหญ่ หลังเข้าซื้อกว่า 43.72 ล้านหุ้น “โกลด์แมน แซคส์-ภัทร-กบข.” ไม่ยอมน้อยหน้าร่วมช้อนซื้อเข้าพอร์ตด้วย ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต ให้ราคาเป้าหมายเกิน 10 บาท รับจัดตั้งอินฟราฯฟันด์-ธุรกิจบรอดแบนด์สดใส

ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 ก.พ. 2557 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบมีนัยสำคัญ คือ ปรากฏรายชื่อของนายวิชัย วชิรพงศ์ (เสี่ยยักษ์) นักลงทุนรายใหญ่ ถือหุ้นอยู่ 43,724,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.61% , GOLDMAN SACHS&CO ถือหุ้นอยู่ 43,411,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.61%, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 38,098,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.53% และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) ถือหุ้นอยู่ 35,700,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.50%

การเข้าซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว มาจากความน่าสนใจ 3 ปัจจัยด้วยกัน กล่าวคือ 1) เรื่องการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจัสมิน (IFF) ที่จะเริ่มมีความชัดเจนช่วงไตรมาส 2/57 นี้ 2) แนวโน้มอัตราการเติบโตของธุรกิจบรอดแบนด์ค่อนข้างสูง 3) ราคาหุ้นในกระดานปัจจุบันยังไม่สะท้อนพื้นฐานเชิงบวกอย่างแท้จริง จากประเด็นเหล่านี้ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ระบุว่า JAS มีแนวโน้มอัตรากำไรต่อหุ้นเติบโตได้ดี จากการเข้าถึงของบรอดแบนด์ในประเทศไทยเพียง 24%, จำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3% หรือปีละ 450,000 ครัวเรือน, ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมมาบริโภคข้อมูลมากขึ้น และคอนเทนต์และแอพพลิเคชั่นใช้ข้อมูลมากขึ้น

โดยคาดว่าจำนวนสมาชิกบรอดแบนด์ JAS สามารถเพิ่มเป็น 1.6 ล้านราย, 1.8 ล้านราย และ 2 ล้านราย ช่วงปี 2557-2559 ตามลำดับ จาก 1.4 ล้านรายช่วงปี 2556 ส่วนกำไรต่อหุ้น JAS เติบโตเฉลี่ยปีละ 24% ในปี 2556-2559 นอกจากนี้ JAS มีแผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นช่วงไตรมาส 2/57

สำหรับการตั้งกองทุน IFF ของ JAS ระดมทุน 50,000-70,000 ล้านบาท จาก IFF เทียบประมาณการมูลค่าคุ้มทุนสำหรับ IFF ที่ 45,000 ล้านบาท หาก JAS สามารถระดมทุนตามเป้าหมาย กองทุนฯจะเพิ่มมูลค่าให้ JAS ประมาณ 0.70-1.30 บาทต่อหุ้น เพิ่มจากราคาเป้าหมายปัจจุบัน 10 บาท

ดังนั้นจึงเชื่อว่า JAS จะเก็บเงินที่เหลือสุทธิหลังนำไปลงทุนต่อในกองทุนฯและจ่ายคืนหนี้ และเร่งลงทุนใน FTTH และใช้เงินที่เหลือซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายเงินปันผลพิเศษสูงถึง 1 บาทหรืออัตราปันผล 13% ช่วงปี 2557 และคาดการณ์จำนวนสมาชิก FTTH เติบโตจาก 12,449 รายในปี 2556 เพิ่มเป็น 4 แสนราย ช่วงปี 2561 โดยหากมีการจัดตั้ง IFF จำนวนสมาชิกสามารถเพิ่มเป็น 1 ล้านราย ช่วงปี 2561