คอลัมน์ ข่าวห้องค้า: เคทีซีมิโก้ขายเดริเวทีฟอิง 6 หุ้น

Published on 2014-06-25   By กรุงเทพธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า บล.เคที ซีมิโก้ (KTZ) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการซื้อ (CALL WARRANTS) 6 หลักทรัพย์ โดยอ้างอิงบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) บริษัทเหมราชพัฒนา ที่ดิน (HEMRAJ) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บริษัท เอสพีซีจี (SPCG) และบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ใน วันที่ 27 มิ.ย.นี้