การกำกับดูแลกิจการ


ภาพยนตร์โฆษณาชุด "อย่าปล่อยคนโกงให้มีที่ยืนในสังคม"

 
ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด "อย่าปล่อยคนโกงให้มีที่ยืนในสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รัปชันและกระตุ้นให้สังคมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ
 
ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ 0-2263-6005
โทรสาร 0-2263-6099