นักลงทุนสัมพันธ์

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: newstoset_sub

Filename: default/tpl_investor_view.php

Line Number: 64

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: newstoset_sub

Filename: default/tpl_investor_view.php

Line Number: 64

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: newstoset_sub

Filename: default/tpl_investor_view.php

Line Number: 64

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: newstoset_sub

Filename: default/tpl_investor_view.php

Line Number: 64

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
แจ้งผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 21 ธ.ค. 58
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2) 15 ธ.ค. 58
แจ้งผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz 18 พ.ย. 58
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559 ของบริษัทฯ 17 พ.ย. 58
แจ้งผลการผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 29 ต.ค. 58
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 29 ต.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 29 ต.ค. 58
แจ้งการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 26 ต.ค. 58
แจ้งผลการผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz 15 ต.ค. 58
หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2558 6 ต.ค. 58
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดลักทรัพย์ (F53-5) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 255 1 ต.ค. 58
แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก) เพิ่มเติม 15 ก.ย. 58
คำพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรี 15 ก.ย. 58
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก) 15 ก.ย. 58
รายงานการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการ 4G 21 ส.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 27 ก.ค. 58
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดลักทรัพย์ (F53-5) 8 ก.ค.58
แจ้งกำหนดวันออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ JAS-W3 6 ก.ค.58
การจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว 26 มิ.ย.58
แจ้งการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน 24 มิ.ย. 58
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ JAS-W3 18 พ.ค. 58
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 11 พ.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 29 เม.ย. 58
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 28 เม.ย. 58
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 28 เม.ย. 58
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน 27 มี.ค. 58
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน 26 มี.ค. 58
แบบรายงานการเปิดเผยการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Form TS-7) 19 มี.ค. 58
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 19 มี.ค. 58
การจ่ายเงินปันผล 3 มี.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2557 27 ก.พ. 58
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมทั้งการจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2557 27 ก.พ. 58
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 24 ก.พ. 58
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 23 ก.พ. 58
รายงานผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (ธุรกรรมขายสินทรัพย์ ธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน) 11 ก.พ. 58


Principal Address