นักลงทุนสัมพันธ์

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: newstoset_sub

Filename: default/tpl_investor_view.php

Line Number: 62

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
แจ้งผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 21 ธ.ค. 58
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2) 15 ธ.ค. 58
แจ้งผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz 18 พ.ย. 58
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2559 ของบริษัทฯ 17 พ.ย. 58
แจ้งผลการผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 29 ต.ค. 58
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 29 ต.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 29 ต.ค. 58
แจ้งการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 26 ต.ค. 58
แจ้งผลการผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz 15 ต.ค. 58
หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2558 6 ต.ค. 58
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดลักทรัพย์ (F53-5) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 255 1 ต.ค. 58
แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก) เพิ่มเติม 15 ก.ย. 58
คำพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรี 15 ก.ย. 58
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งแรก) 15 ก.ย. 58
รายงานการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการ 4G 21 ส.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 27 ก.ค. 58
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดลักทรัพย์ (F53-5) 8 ก.ค.58
แจ้งกำหนดวันออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ JAS-W3 6 ก.ค.58
การจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว 26 มิ.ย.58
แจ้งการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน 24 มิ.ย. 58
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ JAS-W3 18 พ.ค. 58
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 11 พ.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 29 เม.ย. 58
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 28 เม.ย. 58
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 28 เม.ย. 58
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน 27 มี.ค. 58
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน 26 มี.ค. 58
แบบรายงานการเปิดเผยการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Form TS-7) 19 มี.ค. 58
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 19 มี.ค. 58
การจ่ายเงินปันผล 3 มี.ค. 58
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2557 27 ก.พ. 58
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมทั้งการจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2557 27 ก.พ. 58
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 24 ก.พ. 58
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 23 ก.พ. 58
รายงานผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (ธุรกรรมขายสินทรัพย์ ธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน) 11 ก.พ. 58

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 8 พ.ค. 57
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 30 เม.ย. 57
ชี้แจงข่าวเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบรนด์อินเทอร์เนต 28 เม.ย. 57
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 25 เม.ย. 57
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เนต 11 เม.ย. 57
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เนต 11 เม.ย. 57
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 11 ก.พ. 57
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2556 11 ก.พ. 57
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ 2 ธ.ค. 56
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 25 พ.ย. 56
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 14 พ.ย. 56
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 31 ต.ค. 56
ผลกระทบของคำพิพากษาฎีกาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท 30 ต.ค. 56
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 30 ก.ย. 56
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เนต และกำหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 24 ก.ย. 56
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 2 ก.ย. 56
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 30 ส.ค. 56
การแต่งตั้งผู้ประกันการจัดจำหน่ายของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) สำหรับธุรกิจบรอดแบรนด์อินเทอร์เนต 28 ส.ค. 56
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 26 ส.ค. 56
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 5 ส.ค. 56
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 10 พ.ค. 56
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 7 พ.ค. 56
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 29 เม.ย. 56
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 21 ก.พ. 56
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 21 ก.พ. 56
แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชําระแล้ว (แบบ TS-6) 23 ม.ค. 56
แจ้งการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน 15 ม.ค. 56
   

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน 12 ธ.ค. 55
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ 12 ธ.ค. 55
แจ้งเพิ่มเติมผลการดำเนินงานประจำไดรมาสที่ 3 ปี 2555 7 พ.ย. 55
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไดรมาสที่ 3 ปี 2555 7 พ.ย. 55
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไดรมาสที่ 2 ปี 2555 (เพิ่มเติม) 10 ส.ค. 55
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไดรมาสที่ 2 ปี 2555 9 ส.ค. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 27 มิถุนายน 2555 (วันสุดท้าย) 27 มิ.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 26 มิถุนายน 2555 26 มิ.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 20 มิถุนายน 2555 20 มิ.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 19 มิถุนายน 2555 19 มิ.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 14 มิถุนายน 2555 14 มิ.ย. 55
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 9 พ.ค. 55
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 4 พ.ค. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 3 พ.ค. 55
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 25 เม.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 5 เมษายน 2555 5 เม.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 4 เมษายน 2555 4 เม.ย. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 2 มีนาคม 2555 2 มี.ค. 55
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 21 ก.พ. 55
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2554 21 ก.พ. 55
แบบรายงานการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 27 มกราคม 2555 27 ม.ค. 55

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ 15 ธ.ค. 54
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ธ.ค. 54
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 13 ธ.ค. 54
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อห้นคืน 13 ธ.ค. 54
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ 11 พ.ย. 54
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 11 พ.ย. 54
แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ 14 ต.ค. 54
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน 12 ต.ค. 54
การลาออกของกรรมการอิสระ 28 ก.ย. 54
TTTBB จัดตั้งบริษัทย่อย 26 ส.ค. 54
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 54
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 10 ส.ค. 54
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 10 ส.ค. 54
แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (แบบ TS-6) 10 มิ.ย. 54
แจ้งการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน 06 มิ.ย. 54
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนโครงการ 3 19 พ.ค. 54
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 10 พ.ค. 54
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 28 เม.ย. 54
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 25 มี.ค. 54
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2553 23 ก.พ. 54
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 23 ก.พ. 54
   
   

NEWS to SET For Jasmine International PCL

รายละเอียด วันที่
ACU เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TTTBB ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นอื่นสละสิทธิ 14 ธ.ค. 53
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนโครงการ 3 7 ธ.ค. 53
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TTTBB เรื่องการเพิ่มทุนของ TTTBB และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ACU เรื่องการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TTTBB 7 ธ.ค. 53
การเพิ่มทุนของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 29 พ.ย. 53
แจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โครงการที่ 3 29 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 26 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 25 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 24 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 23 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 22 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 19 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 18 พ.ย. 53
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 17 พ.ย. 53
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาซื้อหุ้นคืน 8 พ.ย. 53
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2554 ของบริษัทฯ 4 พ.ย. 53
แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 3 พ.ย. 53
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553 3 พ.ย. 53
แจ้งการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน 14 ก.ย. 53
แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ARS และ PA 1 ก.ย. 53
ชี้แจงเรื่องการขอรับใบอนุญาตสำหรับโครงการ 3G 31 ส.ค. 53
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553 16 ส.ค. 53
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ 19 พ.ค. 53
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 13 พ.ค. 53
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 13 พ.ค. 53
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 28 เม.ย. 53
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 17 มี.ค. 53
แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ARS และ PA 16 มี.ค. 53
รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (ESOP) ครั้งสุดท้าย 16 มี.ค. 53
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2552 26 ก.พ. 53
แจ้งการลดทุนโดยการดัดหุ้นจดทะเบียน 27 ม.ค. 53
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของ Jas 21 ม.ค. 53
การลาออกของกรรมการบริษัท 6 ม.ค. 53


Principal Address