CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย จ.กำแพงเพชร

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย” ให้กับโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โดยมีคุณกมลพรรณ ประสาทเงิน ผู้จัดการจังหวัดกำแพงเพชร นำทีมพนักงาน ทั้งนี้ กิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ทางบริษัทฯ ก็จัดสรรเงินทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จาก JAS และ 3 ทุนจาก JTS และทุนสนับสนุนอาหารกลางวันมาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ด้าน ผอ.วรวรรณ เชื้อแถว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการให้โอกาสที่ดีมากๆ กับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

 1 2 3 4 5 >  Last ›

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านน้ำลาด จ.สุโขทัย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า จ.ตาก

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) จ.สมุทรสาคร

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า จ.ตาก

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาวาส (สามัคคีพิทยาคาร) จ.สมุทรสงคราม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) จ.ราชบุรี

 1 2 3 4 5 >  Last ›