CSR Highlight

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว อ.ปง จ.พะเยา

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว อ.ปง จ.พะเยาโดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดพะเยา กิจกรรม CSR มีกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กับคณะครู นักเรียนในโอกาสนี้ คุณพินิจ ดำรงศิริ หัวหน้าหน่วยงาน และคุณเกรียงศักดิ์ วงขัติ คุณอนุภาพ อยู่ดี ร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งคุณเอกรัตน์ ควรศิริ Office of CEO คุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ด้วย
ทางด้าน ผอ.พศวีร์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ และสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทมอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน และชุมชนแห่งนี้ตลอดไป

ประมวลภาพกิจกรรม

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น. อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด จังหวัดกระบี่

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดคีม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านสะพาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านสมสนุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กโรงเรียนบ้านโดนโอก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) อ.เมือง จ.ยะลา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนโรงเรียนวัดพนาสณฑ์ จังหวัดนราธิวาส