3BB ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ ให้โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น


คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี ผู้จัดการเขต คุณสุพจน์ สรวลเส ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB ขอนแก่น นำทีมพนักงาน ทำกิจกรรมตามโครงการ 3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ โดยได้มอบชุด Gift Set ถุงป้องกันโควิด-19  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 ชุด  ไว้ใช้ป้องกันโควิด-19โดยมี ผอ.ภานุพงษ์ นวลบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย พร้อมคณะครูเป็นตัวแทนรับมอบ