3BB นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ ให้โรงเรียนวัดท่าเสริม จ.นครศรีธรรมราช


คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร พนักงาน  ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ 3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ โดยได้มอบชุด Gift Set ถุงป้องกันโควิด-19  ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเสริม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 142  ชุด  ไว้ใช้ป้องกันโควิด-19 โดยมี ผอ.ผอ.เพ็ญศรี คงคาวงศ์ รับมอบ