3BB ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการ เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ ให้โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยคุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ  ผู้จัดการเขต นำทีมพนักงาน เข้ามอบ ชุดหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด 19