3BB ชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ ให้โรงเรียนบ้านชากนอก จ.ชลบุรี


โครงการ เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ โดย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดชลบุรี  เข้ามอบ ชุดหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชากนอก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด 19