3BB พังงา มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดพังงา เข้ามอบถุงมือยางให้กับทางสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา โดยมีคุณชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยง ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19