3BB นครราชสีมา มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณนิพนธ์  ป้องมิตรอมรา  ผู้จัดการจังหวัดนครราชสีมา 3 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบถุงมือยางและแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid19) ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา  ตามโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน  โดยมีท่านปลัดวิเชียร  พลีดี  ปลัดอบต.รับมอบ