3BB ศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณพงษ์สวัสดิ์  ไพศาลสุจารีกุล ผู้จัดการจังหวัด  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบถุงมือยางและแอลกอฮอล์ ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยง ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  ตามโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน  โดยมีคุณวุฒิกรณ์ ปรารถนา นายก อบต.ใจดี เป็นผู้รับมอบ