3BB นครปฐม มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพนักงาน ส่งมอบถุงมือยางและเจลแอลกฮอล์ ไว้ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิค 19 สำหรับพนักงานเก็บขนขยะและกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยมีนายนันทพันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนในการรับมอบ