3BB จันทบุรี มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดจันทบุรี นำโดยคุณวิสิทธิ์ อยู่สบาย ผู้จัดการจังหวัด และนางสาวลาภินี ดารารัตน์ รองผู้จัดการจังหวัด ร่วมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อ ถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid19) โดยมี คุณธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นางสาวสุภาวดี โกศล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวจุฑามาศ โกศล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ