3BB อุบลราชธานี มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณธนสาร ชื้อชวาลกุล และคุณปิลันธนา  กิ่งวัฒนานันท์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดอุบลราชธานี 1 และ 2  มอบถุงมือยางและแอลกอฮอล์ สำหรับพนักงานเก็บและกำจัดขยะ ให้กับเทศบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านนายกจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล  นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล  และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบ