3BB ขอนแก่น มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี ผู้จัดการเขต   คุณสุพจน์ สรวลเส ผู้จัดการจังหวัด  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB  จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมอบถุงมือยางและหน้ากากอนามัย ไว้ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) สำหรับพนักงานเก็บขนขยะและกำจัดขยะ ขององค์การบริการส่วนตำบลป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน โดยมีคุณบพิตร ร่มจันทร์  นายก อบต.ป่าหวายนั่ง เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้ ยังได้ส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลหนองเรือ โดยมีคุณสุภาวดี ศรีปิดตา รองปลัดเทศบาลและ คุณฉลอง งามแก้ม ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นตัวแทนอีกด้วย