3BB เพชรบูรณ์ มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB โดยคุณเอกฤทธิ์ ศรีคำภา ผู้จัดการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนส่งมอบถุงมือยาง ตามโครงการ3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน ให้แก่  สำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  300  คู่  สำหรับพนักงานเก็บขนขยะและกำจัดขยะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท-19 ของสำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  โดยมีคุณเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ