3BB แม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณเจษฎา มหาวงค์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบถุงมือยาง แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และน้ำดื่มบริสุทธิ ให้กับทางสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี และ ผอ.กองสาธารณะสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยง ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยส่วนหนึ่งทางกองงานช่างและเจ้าหน้าที่การตลาดได้ออกทำกิจกรรมแจกถุงมือให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ตามท้องถนนด้วย