3BB พัทลุง มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB พัทลุง  นำทีมโดยคุณกานต์สินี  ธรรมพิพัฒน์ ผู้จัดการจังหวัด พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีคุณสุชีพ รุ่นกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ในโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในชุมชน และเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19