3BB มหาสารคาม มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดมหาสารคาม นำโดยคุณชลธิชา ปองดี ผู้จัดการจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนส่งมอบถุงมือยางให้กับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและปัองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID 19) โดยมีคุณโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ