3BB ระยอง มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดระยอง นำโดย คุณกฤษณะ ศรประสิทธิ์  ผู้จัดการเขต และนางสาวอริยา ละมุล ผู้จัดการจังหวัดระยอง  ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อ  ถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา  เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid19) โดยมี นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับ  นายชูชาติ คงทน   รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา  และนางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เป็นผู้รับมอบ