3BB อุดรธานี มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณนรินทร รัตนะเมืองเพรียว  ผู้จังการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพนักงาน ส่งมอบถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) สำหรับพนักงานเก็บขนขยะและกำจัดขยะ ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีคุณจอม ศรีต้นวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และ คุณปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนในการรับมอบ ตามโครงการ  3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน