3BB นครนายก มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครนายก โดยคุณกมลพรพรรณ  ทองใบ  ผู้จัดการจังหวัดนครนายก  และพนักงาน เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อ  ถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid19) โดยมีพันตำรวจเอก สุพจน์  ควนวิไล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และ  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  เป็นผู้รับมอ