3BB ฉะเชิงเทรา มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB  จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย คุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ ผู้จัดการเขต และ คุณสุเทพ  ทิสมบูรณ์ ผู้จัดการจังหวัดฉะเชิงเทรา และพนักงาน เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อ  ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่ม  ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid19) โดยมีคุณพงศธร  ถาวรวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และ  คุณเสรี  เพ็งสารท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบ