3BB นครพนม มอบถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย


คุณอุดม หตะเสน  ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครพนม นำทีมพนักงาน ส่งมอบถุงมือยาง และน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานเก็บและขนขยะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ตามโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดร่วมรับมอบเพื่อแจกจ่ายพนักท่านต่อไป